Problemlösning


Problemlösning

Här finns några instruktioner för hur ni kan lösa problem om de skulle uppstå.

 

Koden till ytterdörren fungerar inte

Om dörren piper efter att du tryckt in koden men ändå inte går att öppna så tryck till dörren med höften. Mata sedan in koden igen, vänta på pipet, vänta en sekund till, öppna dörren.

Om det är kallt ute och du har en ”nolla” i din personliga kod så händer det ibland att nollan behöver tryckas in extra hårt för att fungera. Försök helt enkelt fler gånger.

Om strömmen till hela huset bryts så slutar dörrlåset att fungera och man måste öppna med nyckel eller bli insläppt inifrån. Kontrollera om det finns någon kvar på insidan som kan släppa in dig. Gör det inte det och strömmen inte kommer tillbaka inom 10 minuter så ring Wallenstams jourtelefon. Se längst ned på denna sida.

 

Brandlarmet går

Om brandlarmet går ska musiken stängas av och slottet utrymmas. Hämta brandsläckare och sök upp branden. Försök släcka om det kan göras utan uppenbar risk för eget eller andras liv. Ring brandkåren 112.

Om ingen brand hittas följ instruktionen som sitter ovanför brandlarmscentralen (sitter i korridoren mellan välkomsthallen och toaletterna). Lyckas ni inte stänga av brandlarmet själva så ring Wallenstams jourtelefon (se längst ned på denna sida).

Observera att det är rökförbud inomhus och förbjudet att använda rökmaskin eller annan utrustning som kan sätta igång brandlarm.

 

Översvämning, krossat fönster etcetera

Se ”Wallenstams jourtelefon” näst längst ned på denna sida. Observera att det är hyresgästens skyldighet att se till att alla som vistas i lokalerna under hyresgästens hyresperiod följer hyresvillkoren, och hyresgästen är ansvarig för alla skador som uppstår.

 

Stopp i handfat

Hämta sugpropp för avloppsrensning som finns i förråd 1 i källaren. Löser inte det problemet så sätt en lapp på spegeln ovanför handfatet ”Handfat avstängt p.g.a. stopp”. Alternativ stäng av toaletten helt.

 

Stopp i en toalett

Hämta sugpropp för avloppsrensning som finns i förråd 1 i källaren. Löser inte det problemet så sätt en lapp på dörren ”Toaletten avstängd”. Du behöver inte meddela oss på något sätt. De som städar ser lappen och löser problemet dagen efter.

 

En toalett ”står och rinner”

  1. Kontrollera att spolknappen inte har fastnat i spolläge utan ligger i våg.
  2. Ligger knäppen i våg men ändå rinner så tryck en gång för liten spolning och en gång för stor spolning. Löser inte det problemet och det inte läcker ut på golvet så låt det vara. Läcker det så mycket att tanken inte fylls på och det därmed inte går att spola så sätt en lapp på dörren ”Toaletten är avstängd”.

 

Någon har spillt ut en flaska vin på golvet.

Städmaterial finns i förråd 1 i källaren intill diskmaskinen.

 

En av gästerna har fått för mycket att dricka.

Beställ en taxi så att gästen kommer hem.

 

Någon får för sig att det är en bra idé att dansa på borden.

Berätta att borden inte tål att stå på och att du får betala 1500 kr per bord som får skeva ben.

 

Wallenstams jourtelefon

Om det uppstår ett fastighetsproblem som behöver åtgärdas omedelbart (t.ex. översvämning eller krossat fönster) så ring Wallenstams jourtelefon: 031-20 22 22.

Vi har gjort vårt bästa för att informationen ska hålla så hög kvalitet att våra hyresgäster ska kunna sköta sig själva och få ta del av supersmidig-återbäringen.

 


Vad gör man om…

Saknar du någon instruktion för problemlösning? Använd meddelande-fältet nedan för att beskriva vilken information du saknar.

Observera att du inte kommer få någon personlig återkoppling på detta meddelande. Vi samlar in informationen som underlag för nästa uppdatering av problemlösnings-sidan.

15 + 2 =