Fakta om covid-19

Politikers och myndigheters åtgärder handlar om att sänka smittspridningstakten (platta kurvan) så att sjukvården hinner ta hand om den andel som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Den främsta riskgruppen för covid-19 är personer över 70 år, särskilt de över 85 år, eller över 70 år med allvarlig underliggande sjukdom – samma riskgrupp som för vanlig säsongsinfluensa och lunginflammation (som också gör att tusentals svenskar behöver intensivvård årligen. Källa: www.socialstyrelsen.se).

Den främsta smittkällan för covid-19 är sjuka människor som träffar andra människor. De flesta människor blir bara lindrigt sjuka av covid-19. Normalt isolerar vi oss inte för att vi känner oss lite snuviga eller hängiga. Problemet är att om alla som är lindrigt sjuka går omkring och sprider sjukdomen så kommer en del av de som blir smittade vara över 70 år – och även om det bara är en liten del av dessa – så kommer en del av dessa att behöva intensivvård. Så länge vi lyckas ”platta kurvan” så kommer det att finnas intensivvård för de som blir livshotande sjuka. Därför är de två viktigaste åtgärderna för att ”platta kurvan”:

Stanna hemma om du är sjuk – även om du bara har lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19.

Träffa inte personer som är över 70 år.

Det kan vara så att det förekommer viss smittspridning från personer som bär på covid-19 viruset men inte har några symptom alls. Men som statsepidemiolog Anders Tegnell sa på Folkhälsomyndighetens pressträff 2020-04-05: Det är viktigt att hålla kvar vid det som är viktigt att göra – och det som är viktigt att göra är att stanna hemma om man håller på att bli sjuk. Det kommer att göra stor skillnad. Andelen som smittar innan de har symptom är en väldigt liten del av all den smitta som pågår. Som jag sagt förut, det viktiga är inte att få bort 100% av all smitta ur samhället utan att få bort så mycket smitta att sjukvården kan fortsätta att fungera. Om vi kan få bort stora delar av de som smittat när de har symptom så är det det bästa. (källa: www.folkhalsomyndigheten.se 2020-04-07)

Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. (Källa: www.livsmededelsverket.se 2020-04-07)

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med 2020-03-29 är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjudna och den som bryter mot förbudet riskerar böter och upp till 6 månaders fängelse. Exempel på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är demonstrationer, teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter, tävlingar och uppvisningar i sport, marknader och mässor. Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det innebär att exempelvis privata fester inte berörs. (Källa: www.polisen.se 2020-04-07)

Nya allmänna råd för att förhindra smitta

1 april 2020 släppte Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Till skillnad från ovanstående förbud så berör dessa råd t.ex. privata fester. Dessa allmänna råd gäller t.o.m. 2020-12-31 men i samband med publiceringen sa generaldirektören att de kommer att tas bort tidigare om de inte längre anses nödvändiga. I dessa allmänna råd står bland annat ”Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19. För att begränsa smittspridningen bör alla avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.” (Källa: www.folkhalsomyndigheten.se 2020-04-07)

Det finns ingen siffra på hur många personer som räknas som ett större socialt sammanhang. Eftersom det inte är straffbelagt att bryta mot någon av de allmänna råden så är det inte heller meningsfullt att sätta en exakt siffra.

Vår bedömning

Vår bedömning är att smittspridningstakten och antalet som intensivvårdas kommer att toppa under april och vara på nedåtgående redan i maj 2020. Med tillbakagången kommer följa ett starkt allmänt tryck på politiker och myndigheter att lätta på förbud och ge nya allmänna råd – så att livet kan börja återgå till det normala. Vår bedömning är därför att de som har ett bröllop inplanerat under sommaren 2020 kommer kunna hålla det som planerat.

Vårt löfte

Vi kan inte, lika lite som någon annan, garantera att ovanstående bedömning är korrekt. Kanske kommer covid-19 för alltid förändra vårt samhälle i grunden och bröllopsfester bli en del av historien. Vi bedömer det som osannolikt, men man vet aldrig, lika lite som man med säkerhet kan säga att jorden inte kommer att gå under.

Vi vill ändå ge lite extra trygghet till er. Vi lovar att om de ovan beskrivna allmänna råden från 2020-04-01 fortfarande gäller när det är två veckor kvar till er fest så har du rätt att säga till att ni kommer att meddela era gäster att festen inte blir av och därmed inte utnyttja det datum ni betalar för. Eftersom ni betalar för ett datum som inte används så får ni boka Överås gratis en ledig lördag under normalsäsong 2021 när förbuden lättat (eller senare under 2020 om ni föredrar det). Anledningen till att vi vågar lova detta är att vi tror att mycket kommer att se annorlunda ut inom bara någon månad, och att festerna under andra halvan av 2020 kommer att kunna hållas som planerat.

Genom detta löfte gör vi det enkelt för våra bröllopsgäster att ha is i magen och våga tro på att det kommer att gå att köra enligt plan – och om det mot förmodan inte gör det – så finns det en bra backup-plan – som också kommer att leda till ett ljuvligt slottsbröllop på Överås.

Var snäll och skriv ut detta löfte så att ni har det sparat.