Hyresvillkor


Hyresvillkor

 

1. Allmänna villkor

1.1. Hyresgästen förbinder sig att endast utnyttja lokalerna för avtalat ändamål.

1.2 Hyresgästen är skyldig att sätta sig in i hyresvillkoren och att se till att hyresgästens gäster under hela hyresperioden följer  hyresvillkoren. Om hyresgästens gäster inte följer hyresvillkoren betraktas det som avtalsbrott och hyresgästen är skyldig att stänga lokalerna. Hyresgästen har inte rätt till någon kompensation och debiteras för eventuella tillkommande kostnader.

1.3 Åldersgränsen för hyresgäster är 30 år. Det är inte tillåtet med sällskap där en betydande andel av hyresgästens gäster är under 30 år. Vi gör undantag för bröllop och disputationsfester. Det är naturligtvis tillåtet med människor i olika åldrar eftersom det är så det brukar se ut på t.ex. ett bröllop eller en 60-årsfest. Det är inte tillåtet att hyra lokalen åt någon annan som inte fyllt 30 år.

1.4 Lokalerna får användas fram till 02.00 natt mellan lördag och söndag.

1.5 Alkohol får endast serveras i slutet sällskap. Ingen försäljning är tillåten.

1.6 Tillgängliga parkeringsplatser får endast användas t.o.m. 12.00 dagen efter hyresdatumet. Parkering på gräsmattan är förbjuden.

1.7 Leveranser av mat, material, inventarier m.m. sker genom källaringången på husets baksida.

1.8 Användning av rökmaskin är förbjuden eftersom det sätter igång brandlarmet.

1.9 Glitter, rosenblad och konfetti är inte tillåtet varken inomhus eller utomhus eftersom det är alldeles för tidskrävande att städa bort.

1.10 Hyr man biblioteket och väljer att använda de svenska flaggor som man då får tillgång till så ska dessa alltid tas ned vid solnedgången och vikas korrekt. Det är också viktigt att man kopplar ihop ändarna på flaggstångens snören ordentligt. Om hyresgästen inte är bekant med hur flaggan ska hanteras så åligger det hyresgästen att ta reda på (t.ex. genom att använda internet) hur en svensk flagga ska hissas, halas och vikas.

1.11 Kylskåpen får inte flyttas.

 

2. Respekt för byggnaden

2.1 Lokalerna ska under hela uthyrningstiden skyddas från skadegörelse.

2.2 Hyresgästen ansvarar för skada som uppstår på lokaliteterna, dess inventarier samt på tredje man – oavsett om skadan har uppkommit genom hyresgästens vållande eller inte. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer under uthyrningen och ersätta hyresvärden för eventuella kostnader i samband med skada (t.ex. säkerhetsbolags- eller fastighetsskötares utryckning).

 

3. Respekt för grannarna

3.1 Ljudnivån måste hållas inom vad hyresvärden och Göteborg Stad anser vara rimligt.

3.2 Att vistas utanför lokaliteterna under uthyrningen med störande inslag för boende i
närheten, räknas som avtalsbrott.

3.3 Det är, med undantag för nyårsafton, förbjudet att använda fyrverkerier.

 

4. Städning

4.1 Slutstädning ingår i hyran men hyresgästen ansvarar för att plocka undan efter sig (se checklista för undanplockning). Om hyresgästen inte plockat undan efter sig anlitar vi ett externt städbolag som fakturerar hyresgästen 700 kr (inklusive moms) per timme för oplanerat städning.

4.2 Inventarier som tillhör hyresgästen ska direkt efter festen tas hem eller bäras ner i förråd 2 i källaren. Inga saker får lämnas någon annanstans än i förråd 2. Om saker lämnas i förråd 2 så ska dessa hämtas senast kl. 12.00 dagen efter uthyrningen.

4.3 Kvarglömda saker sparas en månad.

 

5. Säkerhet

5.1 Hyresgästen ansvarar för att vid hyrestillfället kontrollera var brandsläckare finns och att de är oanvända, samt kontrollera att nödutrymningsskyltar lyser.

5.2 Rökning är förbjuden inomhus och hyresgästen ansvarar för fimpar utomhus.

5.3 Inga marschaller får ställas på trapporna.

5.4 Hyresgästen är skyldig att se till att hyresgästens gäster blir informerade om rökförbud samt om nödutgångar och brandsläckares placering.

5.5 Hyresgästen ansvarar för att utrymningsvägar är fria samt att nödutgångarna inte blockeras och inte är låsta utan går att öppna obehindrat. Nödutgångarna får inte användas till annat än nödsituationer.

5.6 Då lokalerna lämnas ska hyresgästen se till att samtliga ytterdörrar är låsta, inomhusbelysningen släckt och att samtliga fönster är stängda.

 

6. Ekonomi och avbokning

6.1 Hyran betalas m.h.a. betalningsinformationen i kontraktet, och märks med hyresgästens namn. Vi tar inte emot kontant betalning. Vid försenad betalning debiteras 50 kr per påminnelse samt dröjsmålsränta motsvarande referensräntan + 8 % i enlighet med räntelagen (1975:365).

6.2 Hyran ska betalas enligt angivet förfallodatum, normalt 90 dagar innan hyrestillfället. Om man skriver kontrakt senare än 90 dagar innan hyresdatum så ska hyran betalas omgående.

6.3 Hyresgästen har rätt att utan kostnad avboka lokalen fram till 90 dagar innan hyrestillfället.

6.4 Vid avbokning 90-61 dagar innan hyrestillfället återbetalas 50 % av lokalhyran. Vid avbokning 60-31 dagar innan hyrestillfället återbetalas 25 % av lokalhyran. Vid avbokning senare än 30 dagar innan hyrestillfället återbetalas ingen del av lokalhyran.

6.5 Hyresgästen har rätt till ”supersmidig-återbäring” motsvarande 10 % (20 %)* av lokalhyran under förutsättning att 1) Hyresgästen sköter sig helt själv. 2) Hyresgästen betalat hyran i samband med kontraktsskrivning (inom 5 dagar), 2) Hyresgästen avsagt sig avbokningsrätten, 3) Hyresgästen följt hyresvillkoren och sköter sin fest snyggt, 4) Hyresgästen utan påminnelse fyllt i en skriftlig utvärdering senast en vecka efter hyrestillfället. Supersmidig-återbäringen betalas till Hyresgästens konto inom 30 dagar efter hyrestillfället. Vid oenighet om hyresgästen följt hyresvillkoren så har hyresvärden tolkningsföreträde. Observera att det ligger i hyresvärdens intresse att alla är nöjda och glada så detta tolkningsföreträde kommer inte att missbrukas.

*10% gäller under högsäsong (maj-oktober), avtal skrivna efter 2020-02-01 ger möjlighet till 20% supersmidig-återbäring på fester under normalsäsong (november-april).

 

7. Avtalsbrott

7.1 Om gäst inte följer hyresvillkoren så har hyresvärden rätt att när som helst avbryta uthyrningen utan att hyresgästen har rätt till någon ersättning eller rätt att få tillbaka inbetald hyra. Skulle avtalsbrottet innebära ökade kostnader för hyresvärden så betalar hyresgästen för dessa.

7.2 Force majeure – extrema väderförhållanden, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, beslut av myndighet, strömavbrott, brand och liknande eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokalerna inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Ingen ersättningslokal garanteras.


Hyresvillkoren är utformade för att förebygga ett stort antal problem som vi stött på genom åren. Vi hoppas att du upplever dem som rimliga. Skulle det på någon punkt inte vara fallet så skicka gärna den synpunkten via formuläret nedan. Observera att vi inte kommer ge personlig återkoppling på dessa synpunkten utan samlar ihop alla synpunkter och väger in dem när vi uppdaterar hyresvillkoren nästa gång. Men som sagt, förhoppningsvis upplever du hyresvillkoren som rimliga och förstår varför de finns där.

Skicka eventuella synpunkter på hyresvillkoren

1 + 6 =